Fotos Do ảnh hưởng của bão số 2 khu vực Hoàng Cường Chí Linh trời nhiều mây có mưa rào và dông em Hoàng Cường Chí Linh

© 2020 weawow