Balıkesir: Mặt trời mọc, Hoàng hôn, Trăng mọc, Trăng lặn

hmin

Mặt trời mọc
Hoàng hôn
Giờ vàng
Giờ xanh
Giờ vàng
Giờ xanh

Độ cao

Phương vị

Khoảng cách

Tuần trăng

  1. Mặt trời và mặt trăng ở Thế giới
  2. Mặt trời và mặt trăng ở Turkey
  3. Mặt trời và mặt trăng ở Balıkesir
  4. Mặt trời và mặt trăng ở Balıkesir
  1. Thời tiết Balıkesir
© 2024 Weawow Tiếng việt