Chất lượng không khí ở Vila Santa Cecília

AQIGiá trị tối đa từ chất lượng không khí khác

PM2.5Vật chất dạng hạt nhỏ hơn 2,5 micron

PM10Vật chất dạng hạt nhỏ hơn 10 micron

NO2Nito đioxit

SO2Lưu huỳnh Dioxit

COCarbon Monoxide

Khí quyểnMặt đất

  1. Tốt
  2. Vừa phải
  3. Không lành mạnh (Nhạy cảm)
  4. Không khỏe mạnh
  5. Rất không lành mạnh
  6. Nguy hiểm

CAMS, ECMWF

© 2024 Weawow Tiếng việt