Bảy, 14

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Residence of Interior Security
  2. Thời tiết نجران

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Saudi Arabia
  3. Thời tiết Najran Region
  4. Thời tiết Najrān
  5. Bảy, 14 Thg10 thời tiết ở Najrān
© 2023 Weawow Tiếng việt