Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Jizan

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 29 Sáu 30 Bảy 31 CN 1 T2 2

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:09

Hoàng hôn5:48

Hoàng hôn18:21

Hoàng hôn18:43


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 0:00
  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00

Những người Jizan nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Jizan.

Những thẻ phổ biến của Jizan

  • There is no tag in the photo of Jizan.

Hình ảnh Thời tiết ở Jizan

There is no post in weawow at Jizan. If you post the photo of Jizan, your photo will be the first one of Jizan.

Nổi bật

© 2018 weawow