Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Buraidah

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 24 CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 29 Sáu 30 Bảy 31 CN 1 T2 2 T3 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:03

Hoàng hôn5:40

Hoàng hôn18:17

Hoàng hôn18:40


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00
  • Ngày mai 18:00
  • Ngày mai 21:00

Những người Buraidah nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Buraidah.

Những thẻ phổ biến của Buraidah

  • There is no tag in the photo of Buraidah.

Hình ảnh Thời tiết ở Buraidah

There is no post in weawow at Buraidah. If you post the photo of Buraidah, your photo will be the first one of Buraidah.

Nổi bật

© 2018 weawow