T2, 27

Thứ Hai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Buraydah
 2. Thời tiết Al Hadyiah
 3. Thời tiết Buraydah
 4. Thời tiết Buraydah

Các thẻ

 1. Cát ở Buraidah
 2. Hoa ở Buraidah
 3. السعودية ở Buraidah
 4. Al-Qassim ở Buraidah
 5. Buraydah ở Buraidah
 6. Buraidah ở Buraidah
 7. Elqassim ở Buraidah
 8. Saudi Arabia ở Buraidah
 1. Thế giới
 2. Saudi Arabia
 3. Thời tiết Al-Qassim Region
 4. Thời tiết Buraidah
 5. T2, 27 Thg5 thời tiết ở Buraidah
© 2024 Weawow Tiếng việt