Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Dhahran

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4 T3 5 Tứ 6

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:49

Hoàng hôn4:23

Hoàng hôn18:24

Hoàng hôn18:49


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00

Những người Dhahran nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Dhahran.

Những thẻ phổ biến của Dhahran

  • There is no tag in the photo of Dhahran.

Hình ảnh Thời tiết ở Dhahran

There is no post in weawow at Dhahran. If you post the photo of Dhahran, your photo will be the first one of Dhahran.

Nổi bật

© 2018 weawow