Tư, 17

Thứ Tư

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Aseer Province
 2. Thời tiết Al Soudah
 3. Thời tiết Jabal Sawdā’
 4. Thời tiết Al Soudah Road
 5. Thời tiết Abha
 6. Thời tiết في نايس لطب وتقويم الأسنان
 7. Thời tiết Abha Al Jadidah
 8. Thời tiết Abha

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Saudi Arabia
 3. Thời tiết 'Asir Region
 4. Thời tiết Abhā
 5. Tư, 17 Thg7 thời tiết ở Abhā
© 2024 Weawow Tiếng việt