Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Shiraz

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 18 T3 19 Tứ 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy 23 CN 24 T2 25 T3 26 Tứ 27 Năm 28

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:49

Hoàng hôn6:23

Hoàng hôn17:04

Hoàng hôn17:30


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 21:30
  • Ngày mai 0:30
  • Ngày mai 3:30
  • Ngày mai 6:30
  • Ngày mai 9:30
  • Ngày mai 12:30
  • Ngày mai 15:30
  • Ngày mai 18:30

Những người Shiraz nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Shiraz.

Những thẻ phổ biến của Shiraz

  • There is no tag in the photo of Shiraz.

Hình ảnh Thời tiết ở Shiraz

There is no post in weawow at Shiraz. If you post the photo of Shiraz, your photo will be the first one of Shiraz.

Nổi bật

© 2017 weawow