Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Saveh

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28 Năm 29 Sáu 30 Bảy 31 CN 1 T2 2 T3 3 Tứ 4 Năm 5

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc7:04

Hoàng hôn6:39

Hoàng hôn19:24

Hoàng hôn19:49


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 1:30
  • Hôm nay 4:30
  • Hôm nay 7:30
  • Hôm nay 10:30
  • Hôm nay 13:30
  • Hôm nay 16:30
  • Hôm nay 19:30
  • Hôm nay 22:30

Những người Saveh nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Saveh.

Những thẻ phổ biến của Saveh

  • There is no tag in the photo of Saveh.

Hình ảnh Thời tiết ở Saveh

There is no post in weawow at Saveh. If you post the photo of Saveh, your photo will be the first one of Saveh.

Nổi bật

© 2018 weawow