Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Meydān-e Sardārān
 2. Thời tiết Kārkhāneh-ye Shīsheh-ye Qazvīn
 3. Thời tiết تبریز

Các thẻ

 1. Bánh ngọt ở Qazvin
 2. đĩa ở Qazvin
 3. GREENE ở Qazvin
 4. đồ ăn ở Qazvin
 5. Bao phủ ở Qazvin
 6. Ngồi ở Qazvin
 7. Giữ ở Qazvin
 8. Bé nhỏ ở Qazvin
 9. Gỗ ở Qazvin
 10. đóng ở Qazvin
 1. Thế giới
 2. Iran
 3. Thời tiết Qazvīn
 4. Thời tiết Qazvin
 5. Ngày mai thời tiết ở Qazvin
© 2023 Weawow Tiếng việt