Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Naz̧mābād
  2. Thời tiết Bardsir
  3. Thời tiết Jūshūr
  4. Thời tiết Maḩalleh-ye Behjerd
  5. Thời tiết Sherkat-e Labanīyāt-e Pāstowrīzeh-ye Bardsīr

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Iran
  3. Thời tiết Kerman
  4. Thời tiết Bardsīr
  5. Ngày mai thời tiết ở Bardsīr
© 2023 Weawow Tiếng việt