Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Kolkata

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Bảy 16 CN 17 T2 18 T3 19 Tứ 20 Năm 21 Sáu 22 Bảy 23 CN 24 T2 25 T3 26 Tứ 27 Năm 28 Sáu 29

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:09

Hoàng hôn5:45

Hoàng hôn16:55

Hoàng hôn17:19


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 20:30
  • Hôm nay 23:30
  • Ngày mai 2:30
  • Ngày mai 5:30
  • Ngày mai 8:30
  • Ngày mai 11:30
  • Ngày mai 14:30
  • Ngày mai 17:30

Hình ảnh Thời tiết ở Kolkata

Nổi bật

© 2017 weawow