Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Fasa

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:01

Hoàng hôn5:35

Hoàng hôn19:43

Hoàng hôn20:09


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 4:30
  • Hôm nay 7:30
  • Hôm nay 10:30
  • Hôm nay 13:30
  • Hôm nay 16:30
  • Hôm nay 19:30
  • Hôm nay 22:30
  • Ngày mai 1:30

Những người Fasa nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Fasa.

Những thẻ phổ biến của Fasa

  • There is no tag in the photo of Fasa.

Hình ảnh Thời tiết ở Fasa

There is no post in weawow at Fasa. If you post the photo of Fasa, your photo will be the first one of Fasa.

Nổi bật

© 2018 weawow