Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Birjand

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:30

Hoàng hôn5:03

Hoàng hôn19:29

Hoàng hôn19:57


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 4:30
  • Hôm nay 7:30
  • Hôm nay 10:30
  • Hôm nay 13:30
  • Hôm nay 16:30
  • Hôm nay 19:30
  • Hôm nay 22:30
  • Ngày mai 1:30

Những người Birjand nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Birjand.

Những thẻ phổ biến của Birjand

  • There is no tag in the photo of Birjand.

Hình ảnh Thời tiết ở Birjand

There is no post in weawow at Birjand. If you post the photo of Birjand, your photo will be the first one of Birjand.

Nổi bật

© 2018 weawow