Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Kitala
 2. Thời tiết Nakiwogo
 3. Thời tiết Entebbe Animal and Bird Sanctuary
 4. Thời tiết Entebbe Municipality
 5. Thời tiết Imperial Resort Beach Hotel
 6. Thời tiết Nkumba
 7. Thời tiết Entebbe Airport

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Uganda
 3. Thời tiết Central Region
 4. Thời tiết Entebbe
 5. Ngày mai thời tiết ở Entebbe
© 2023 Weawow Tiếng việt