hình ảnh
Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Victoria

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 16 T3 17 Tứ 18 Năm 19 Sáu 20 Bảy 21 CN 22 T2 23 T3 24 Tứ 25

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:28

Hoàng hôn6:06

Hoàng hôn18:21

Hoàng hôn18:43


:


Radar mưa Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00

Hình ảnh Thời tiết ở Victoria

Nổi bật

© 2018 weawow