Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Noto

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 18 T2 19 T3 20 Tứ 21 Năm 22 Sáu 23 Bảy 24 CN 25 T2 26 T3 27 Tứ 28

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:44

Hoàng hôn6:17

Hoàng hôn17:43

Hoàng hôn18:09


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 1:00
  • Hôm nay 4:00
  • Hôm nay 7:00
  • Hôm nay 10:00
  • Hôm nay 13:00
  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00

Hình ảnh Thời tiết ở Noto

Nổi bật

© 2018 weawow