Sáu, 31

Thứ Sáu

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Achládi
 2. Thời tiết Avghonima
 3. Thời tiết Karies
 4. Thời tiết Karyés
 5. Thời tiết Provatás
 6. Thời tiết Agía Paraskeví
 7. Thời tiết Dafnónas
 8. Thời tiết Kakiá Skála
 9. Thời tiết Ágios Polýkarpos

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Greece
 3. Thời tiết North Aegean
 4. Thời tiết Chios
 5. Sáu, 31 Thg5 thời tiết ở Chios
© 2024 Weawow Tiếng việt