Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Chania

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 20 T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:15

Hoàng hôn5:47

Hoàng hôn20:26

Hoàng hôn20:54


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00

Hình ảnh Thời tiết ở Chania

Nổi bật

© 2018 weawow