Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Abu Dhabi

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:36

Hoàng hôn5:12

Hoàng hôn19:02

Hoàng hôn19:27


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00

Những thẻ phổ biến của Abu Dhabi

Hình ảnh Thời tiết ở Abu Dhabi

Nổi bật

© 2018 weawow