Năm, 1

Thứ Năm

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Israel
 2. Thời tiết South District
 3. Thời tiết Beer Sheva
 4. Thời tiết Har Ẕavoa‘
 5. Thời tiết Naẖal Shu‘alim
 6. Thời tiết Naẖal Refed
 7. Thời tiết Har Avnon

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Israel
 3. Thời tiết Southern District
 4. Thời tiết Yeruham
 5. Năm, 1 Thg8 thời tiết ở Yeruham
© 2024 Weawow Tiếng việt