Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Sdot Yam
 2. Thời tiết Caesarea Maritima
 3. Thời tiết Bet H̱ananya
 4. Thời tiết Caesarea
 5. Thời tiết Or Akiva
 6. Thời tiết Ramat HaNadiv
 7. Thời tiết Binyamina
 8. Thời tiết Binyamina-Giv'at Ada

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Israel
 3. Thời tiết Haifa
 4. Thời tiết Pardés H̱anna Karkur
 5. Ngày mai thời tiết ở Pardés H̱anna Karkur
© 2023 Weawow Tiếng việt