Hôm nay thời tiếtCN, 23 Thg6 18:07

Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt
Chi tiết
Max Min
Hod HaSharon

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ

Nhiệt độ rõ ràng

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Chất lượng không khí
Chi tiết

0

AQI

Giá trị tối đa từ chất lượng không khí khác

18
21
0:00
3
6
9
12:00
15

Mặt trời và mặt trăng
Chi tiết

hmin

Mặt trời mọc
Hoàng hôn
Giờ vàng
Giờ vàng

Nhà cung cấp thời tiết:

Hình ảnh Thời tiết ở Hod HaSharon

Chưa có hình nào được đăng

Các nhiếp ảnh gia ở Hod HaSharon

Không có nhiếp ảnh gia nào được nêu ra.

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Gan Le’ummi H̱of HaSharon
 2. Thời tiết Yaqum
 3. Thời tiết Shefayim
 4. Thời tiết Arsuf
 5. Thời tiết Ga‘ash
 6. Thời tiết Shmurat Ga‘ash
 7. Thời tiết Bnei Zion
 8. Thời tiết H̱aruẕim
 9. Thời tiết Bnei Zion

Các thẻ

 1. Cỏ ở Hod HaSharon
 2. Thời tiết ở Hod HaSharon
 3. Cây ở Hod HaSharon
 1. Thế giới
 2. Israel (Do Thái)
 3. Thời tiết HaMerkaz
 4. Thời tiết Hod HaSharon
© 2024 Weawow Tiếng việt