Hôm nay thời tiếtNăm, 1 Thg6 14:56

Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt
Chi tiết
Max Min
Dimona

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

hmin


Hôm nay
Trăng tròn
Trăng non

Bản đồ thời tiết

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ

Nhiệt độ rõ ràng

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Hình ảnh Thời tiết ở Dimona

Chưa có hình nào được đăng

Các nhiếp ảnh gia ở Dimona

Không có nhiếp ảnh gia nào được nêu ra.

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết ‘Ar‘ara BaNegev
  2. Thời tiết Har Qadim
  3. Thời tiết Haré Dimona
  4. Thời tiết Ma’agurot Dimona

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Israel
  3. Thời tiết Southern District
  4. Thời tiết Dimona
© 2023 Weawow Tiếng việt