Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Salat

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:01

Hoàng hôn4:31

Hoàng hôn19:25

Hoàng hôn19:55


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00

Những người Salat nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Salat.

Những thẻ phổ biến của Salat

  • There is no tag in the photo of Salat.

Hình ảnh Thời tiết ở Salat

There is no post in weawow at Salat. If you post the photo of Salat, your photo will be the first one of Salat.

Nổi bật

© 2018 weawow