Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Budapest

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 21 T3 22 Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:59

Hoàng hôn4:22

Hoàng hôn20:22

Hoàng hôn20:59


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 23:00
  • Ngày mai 2:00
  • Ngày mai 5:00
  • Ngày mai 8:00
  • Ngày mai 11:00
  • Ngày mai 14:00
  • Ngày mai 17:00
  • Ngày mai 20:00

Hình ảnh Thời tiết ở Budapest

Nổi bật

© 2018 weawow