Bảy, 2

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Ankara
  2. Thời tiết Çuğlu
  3. Thời tiết Ankara
  4. Thời tiết Yenikent Bucağı
  5. Thời tiết 29 Ekim Mahallesi
  6. Thời tiết Yenikent

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

© 2022 Weawow Tiếng việt