Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Aksaray

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4 T3 5 Tứ 6 Năm 7 Sáu 8 Bảy 9 CN 10

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:23

Hoàng hôn4:53

Hoàng hôn19:59

Hoàng hôn20:30


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00

Những người Aksaray nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Aksaray.

Những thẻ phổ biến của Aksaray

  • There is no tag in the photo of Aksaray.

Hình ảnh Thời tiết ở Aksaray

There is no post in weawow at Aksaray. If you post the photo of Aksaray, your photo will be the first one of Aksaray.

Nổi bật

© 2018 weawow