Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Dire Dawa

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Tứ 23 Năm 24 Sáu 25 Bảy 26 CN 27 T2 28 T3 29 Tứ 30 Năm 31 Sáu 1 Bảy 2 CN 3 T2 4

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc5:51

Hoàng hôn5:29

Hoàng hôn18:28

Hoàng hôn18:50


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 0:00
  • Hôm nay 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00

Những người Dire Dawa nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Dire Dawa.

Những thẻ phổ biến của Dire Dawa

  • There is no tag in the photo of Dire Dawa.

Hình ảnh Thời tiết ở Dire Dawa

There is no post in weawow at Dire Dawa. If you post the photo of Dire Dawa, your photo will be the first one of Dire Dawa.

Nổi bật

© 2018 weawow