Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Bananeiras

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 19 T2 20 T3 21 Tứ 22 Năm 23 Sáu 24 Bảy 25 CN 26 T2 27 T3 28 Tứ 29 Năm 30 Sáu 1 Bảy 2

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:54

Hoàng hôn4:32

Hoàng hôn17:21

Hoàng hôn17:43


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00

Những người Bananeiras nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Bananeiras.

Những thẻ phổ biến của Bananeiras

  • There is no tag in the photo of Bananeiras.

Hình ảnh Thời tiết ở Bananeiras

There is no post in weawow at Bananeiras. If you post the photo of Bananeiras, your photo will be the first one of Bananeiras.

Nổi bật

© 2017 weawow