Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Qasigiannguit

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 21 T2 22 T3 23 Tứ 24 Năm 25 Sáu 26 Bảy 27 CN 28 T2 29 T3 30 Tứ 31 Năm 1 Sáu 2 Bảy 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc10:42

Hoàng hôn9:08

Hoàng hôn14:30

Hoàng hôn16:04


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00

Những người Qasigiannguit nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Qasigiannguit.

Những thẻ phổ biến của Qasigiannguit

  • There is no tag in the photo of Qasigiannguit.

Hình ảnh Thời tiết ở Qasigiannguit

There is no post in weawow at Qasigiannguit. If you post the photo of Qasigiannguit, your photo will be the first one of Qasigiannguit.

Nổi bật

© 2018 weawow