Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Qasigiannguit

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2 Năm 3 Sáu 4 Bảy 5 CN 6 T2 7 T3 8 Tứ 9

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:32

Hoàng hôn2:47

Hoàng hôn22:13

Hoàng hôn23:58


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00
  • Ngày mai 16:00

Những người Qasigiannguit nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Qasigiannguit.

Những thẻ phổ biến của Qasigiannguit

  • There is no tag in the photo of Qasigiannguit.

Hình ảnh Thời tiết ở Qasigiannguit

There is no post in weawow at Qasigiannguit. If you post the photo of Qasigiannguit, your photo will be the first one of Qasigiannguit.

Nổi bật

© 2018 weawow