hình ảnh
Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Aasiaat

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T3 17 Tứ 18 Năm 19

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc-

Hoàng hôn-

Hoàng hôn-

Hoàng hôn-


:


Radar mưa Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 10:00
  • Hôm nay 13:00
  • Hôm nay 16:00
  • Hôm nay 19:00
  • Hôm nay 22:00
  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00

Nổi bật

© 2018 weawow