Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Aasiaat

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 20 T3 21 Tứ 22 Năm 23 Sáu 24 Bảy 25 CN 26 T2 27 T3 28 Tứ 29 Năm 30 Sáu 1 Bảy 2

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc10:28

Hoàng hôn8:52

Hoàng hôn14:06

Hoàng hôn15:42


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00

Những người Aasiaat nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Aasiaat.

Những thẻ phổ biến của Aasiaat

  • There is no tag in the photo of Aasiaat.

Hình ảnh Thời tiết ở Aasiaat

There is no post in weawow at Aasiaat. If you post the photo of Aasiaat, your photo will be the first one of Aasiaat.

Nổi bật

© 2017 weawow