Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Aasiaat

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 23 T3 24 Tứ 25 Năm 26 Sáu 27 Bảy 28 CN 29 T2 30 T3 1 Tứ 2 Năm 3 Sáu 4 Bảy 5 CN 6

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc4:54

Hoàng hôn3:23

Hoàng hôn22:05

Hoàng hôn23:37


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 1:00
  • Ngày mai 4:00
  • Ngày mai 7:00
  • Ngày mai 10:00
  • Ngày mai 13:00
  • Ngày mai 16:00
  • Ngày mai 19:00
  • Ngày mai 22:00

Những người Aasiaat nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Aasiaat.

Những thẻ phổ biến của Aasiaat

  • There is no tag in the photo of Aasiaat.

Hình ảnh Thời tiết ở Aasiaat

There is no post in weawow at Aasiaat. If you post the photo of Aasiaat, your photo will be the first one of Aasiaat.

Nổi bật

© 2018 weawow