Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Villa Ortuzar

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

CN 21 T2 22 T3 23 Tứ 24 Năm 25 Sáu 26 Bảy 27 CN 28 T2 29 T3 30 Tứ 31 Năm 1 Sáu 2 Bảy 3

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:03

Hoàng hôn5:35

Hoàng hôn20:07

Hoàng hôn20:35


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00
  • Ngày mai 15:00

Những người Villa Ortuzar nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Villa Ortuzar.

Những thẻ phổ biến của Villa Ortuzar

  • There is no tag in the photo of Villa Ortuzar.

Hình ảnh Thời tiết ở Villa Ortuzar

There is no post in weawow at Villa Ortuzar. If you post the photo of Villa Ortuzar, your photo will be the first one of Villa Ortuzar.

Nổi bật

© 2018 weawow