Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Versailles

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

Năm 18 Sáu 19 Bảy 20 CN 21 T2 22 T3 23 Tứ 24 Năm 25 Sáu 26 Bảy 27 CN 28 T2 29 T3 30 Tứ 31

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc6:00

Hoàng hôn5:32

Hoàng hôn20:08

Hoàng hôn20:36


:


Raincloud Radar Sắp tới 15 giờ

  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00
  • Ngày mai 3:00
  • Ngày mai 6:00
  • Ngày mai 9:00
  • Ngày mai 12:00

Những người Versailles nổi tiếng

  • There is no photographer get wow at Versailles.

Những thẻ phổ biến của Versailles

  • There is no tag in the photo of Versailles.

Hình ảnh Thời tiết ở Versailles

There is no post in weawow at Versailles. If you post the photo of Versailles, your photo will be the first one of Versailles.

Nổi bật

© 2018 weawow