T3, 14

Thứ Ba

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Paraná
  2. Thời tiết Cambira
  3. Thời tiết Paraná
  4. Thời tiết Cambira

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Brazil
  3. Thời tiết Parana
  4. Thời tiết Jandaia do Sul
  5. T3, 14 Thg2 thời tiết ở Jandaia do Sul
© 2023 Weawow Tiếng việt