Năm, 9

Thứ Năm

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết São Paulo
  2. Thời tiết Santa Ernestina
  3. Thời tiết Matão

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Brazil
  3. Thời tiết Sao Paulo
  4. Thời tiết Dobrada
  5. Năm, 9 Thg2 thời tiết ở Dobrada
© 2023 Weawow Tiếng việt