Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Senador Melo Viana
 2. Thời tiết Minas Gerais
 3. Thời tiết Morada do Vale
 4. Thời tiết Ipatinga
 5. Thời tiết Serra Dourada - Bairro Bom Jardim
 6. Thời tiết Iguaçu

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Brazil
 3. Thời tiết Minas Gerais
 4. Thời tiết Coronel Fabriciano
 5. Ngày mai thời tiết ở Coronel Fabriciano
© 2022 Weawow Tiếng việt