T2, 18

Thứ Hai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Paraná
  2. Thời tiết Tapira
  3. Thời tiết Cidade Gaúcha
  4. Thời tiết Paraná

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Brazil
  3. Thời tiết Parana
  4. Thời tiết Cidade Gaucha
  5. T2, 18 Thg12 thời tiết ở Cidade Gaucha
© 2023 Weawow Tiếng việt