Bảy, 27

Thứ Bẩy

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Port Said Airport
 2. Thời tiết Masākin Shabāb al Madīnah
 3. Thời tiết Dīwān ‘Āmm Ḩayy al ‘Arab
 4. Thời tiết Port Said Stadium
 5. Thời tiết Shāri‘ Thalāthah wa ‘Ishrūn Yūliyū
 6. Thời tiết Shāri‘ Thalāthat ‘Ishrūn Dīsambir
 7. Thời tiết Port Fouad
 8. Thời tiết Ḩadīqat as Salām

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Egypt
 3. Thời tiết Port Said
 4. Thời tiết Port Said
 5. Bảy, 27 Thg7 thời tiết ở Port Said
© 2024 Weawow Tiếng việt