CN, 25

Chủ Nhật

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Eurobuilding Barinas
  2. Thời tiết Alto Barinas
  3. Thời tiết Barinas Mall
  4. Thời tiết Barinas Airport

Các thẻ

  1. Đứa bé ở Barinas
© 2022 Weawow Tiếng việt