hình ảnh
Tìm vị trí hiện tại của bạn
°C °C

Hôm nay thời tiết ở Kineshma

:

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ°C

Nhiệt độ rõ ràng.°C

Xác suất vắt%

Độ ẩm%

Mây phủ%

Áp SuấthPa

Gióm/s

Chỉ số UV

Sự thịnh vượngkm

Thời tiết 24 giờ

Nhiệt độ và xác suất mưa

Điều kiện đám mây 24 giờ

Áp suất khí quyển 24 giờ

Thời tiết 10 ngày

T2 16 T3 17 Tứ 18 Năm 19 Sáu 20 Bảy 21 CN 22 T2 23 T3 24 Tứ 25 Năm 26

Nhiệt độ và lượng mưa

Mặt trời và mặt trăng

Mặt trời mọc3:39

Hoàng hôn2:38

Hoàng hôn20:57

Hoàng hôn21:57


:


Radar mưa Sắp tới 15 giờ

  • Ngày mai 3:00
  • Hôm nay 6:00
  • Hôm nay 9:00
  • Hôm nay 12:00
  • Hôm nay 15:00
  • Hôm nay 18:00
  • Hôm nay 21:00
  • Ngày mai 0:00

Hình ảnh Thời tiết ở Kineshma

Nổi bật

© 2018 weawow