Năm, 9

Thứ Năm

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Palanga
 2. Thời tiết Palanga International Airport
 3. Thời tiết Parąžė
 4. Thời tiết Stotis Tūbausiai
 5. Thời tiết Rūdaičiai

Các thẻ

 1. Bánh ngọt ở Kretinga
 2. Lớn ở Kretinga
 3. GREENE ở Kretinga
 4. Mọi người ở Kretinga
 5. Ngồi ở Kretinga
 6. đứng ở Kretinga
 7. Nhóm ở Kretinga
 8. Gỗ ở Kretinga
 9. Lọ cắm hoa ở Kretinga
 10. Nồi ở Kretinga
 1. Thế giới
 2. Lithuania
 3. Thời tiết Klaipėda County
 4. Thời tiết Kretinga
 5. Năm, 9 Thg2 thời tiết ở Kretinga
© 2023 Weawow Tiếng việt