Tứ, 1

Thứ Tư

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Kiduliai

Các thẻ

 1. Cỏ ở Jurbarkas
 2. Thời tiết ở Jurbarkas
 3. Lớn ở Jurbarkas
 4. đi dạo ở Jurbarkas
 5. Cánh đồng ở Jurbarkas
 6. đồi núi ở Jurbarkas
 7. Màu xanh lá ở Jurbarkas
 8. đứng ở Jurbarkas
 9. Cỏ ở Jurbarkas
 10. Tươi tốt ở Jurbarkas
 1. Thế giới
 2. Lithuania
 3. Thời tiết Tauragė County
 4. Thời tiết Jurbarkas
 5. Tứ, 1 Thg2 thời tiết ở Jurbarkas
© 2023 Weawow Tiếng việt