Hôm nay

Hôm nay

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Feşteliţa
  2. Thời tiết Alava
  3. Thời tiết Ștefan Vodă
  4. Thời tiết Raionul Ştefan Vodă

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Moldova
  3. Thời tiết Ştefan-Vodă
  4. Thời tiết Ştefan Vodă
  5. Hôm nay thời tiết ở Ştefan Vodă
© 2023 Weawow Tiếng việt