CN, 2

Chủ Nhật

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Pănăşeşti
 2. Thời tiết Făgureni
 3. Thời tiết Capriana
 4. Thời tiết Căpriana
 5. Thời tiết Straseni
 6. Thời tiết Scoreni

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

 1. Thế giới
 2. Moldova
 3. Thời tiết Strășeni
 4. Thời tiết Strășeni
 5. CN, 2 Thg4 thời tiết ở Strășeni
© 2023 Weawow Tiếng việt