T3, 5

Thứ Ba

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Parcani
  2. Thời tiết Raionul Rezina
  3. Thời tiết Neagra
  4. Thời tiết Rîbnița

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

© 2022 Weawow Tiếng việt