T3, 28

Thứ Ba

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

  1. Thời tiết Barysaŭ
  2. Thời tiết Barysaw
  3. Thời tiết Malaya Ukholoda
  4. Thời tiết Hlivin

Các thẻ

Chưa có hình nào được đăng

  1. Thế giới
  2. Belarus
  3. Thời tiết Minsk
  4. Thời tiết Borisov
  5. T3, 28 Thg3 thời tiết ở Borisov
© 2023 Weawow Tiếng việt