Ngày mai

Ngày mai

Xác suất mưa

Xác suất mưa

Tuyết rơi

Mây phủ

Gió

Gió tối đa

Áp Suất

Độ ẩm

Điểm sương

Chỉ số UV

Tầm nhìn xa

Nhà cung cấp thời tiết:

Địa điểm gần đây

 1. Thời tiết Vasa

Các thẻ

 1. Máy bay ở Vaasa
 2. Màu xanh da trời ở Vaasa
 3. Trong sáng ở Vaasa
 4. Máy bay ở Vaasa
 5. Không khí ở Vaasa
 6. Bay ở Vaasa
 7. Vận chuyển ở Vaasa
 8. Nước ở Vaasa
 9. Trượt tuyết ở Vaasa
 10. Máy bay phản lực ở Vaasa
 1. Thế giới
 2. Finland
 3. Thời tiết Ostrobothnia
 4. Thời tiết Vaasa
 5. Ngày mai thời tiết ở Vaasa
© 2023 Weawow Tiếng việt